Alaghband Jewelry image

درباره‌ی علاقبند

گالری علاقبند کار خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده است. جواهرات و زیورآلات علاقبند عصاره‌ی زیبایی و شکوه است و با تکیه بر تجربه‌ای طولانی در صنعت جواهرسازی و اشتیاق وافر در خلق زیبایی تولید می‌شود. محصولات علاقبند نتیجه‌ی فرایندی حرفه‌ای در ساخت با دست و دقت و وسواس در طراحی و پرداخت جزئیات است.

سنت و فرهنگ دیرپای ایرانی در تولید زیورآلات اصلی‌ترین سرچشمه‌ی الهام‌بخش علاقبند است. در گالری ما این میراث غنی با رویکردهای مدرن و سلیقه‌ی مورد پسند امروز در هم می‌آمیزد، الماس‌های تراش‌خورده و سنگ‌های گرانبها را کنار هم می‌نشاند و فلزات گوناگون را می‌آراید.

با وجود بهره‌گیری از میراث گذشته، زیورآلات علاقبند چیزی برای امروز و آینده‌اند و چنان طراحی می‌شود و شکل می‌گیرد که تا سال‌ها همچنان ظاهری چشمگیر، مدرن و پیشگام دارد. هر قدم از سفر علاقبند، از گذشته تا آینده، پیوندی تنگاتنگ با خلاقیت و ساخت هنرمندانه دارد. آنچه به دست می‌کنید یا از گردن می‌آویزید طنین همین پیوند همیشگی است.

در کنار این‌ها، ساختن رابطه‌ای پویا و مطمئن با مشتریان و بازدیدکنندگان از گالری‌ها بزرگترین دستاورد علاقبند است. هدف نهایی ما فراهم آوردن جوی زنده و پویا در گالری‌ها و ارائه‌ی خدماتی منحصربه‌فرد است تا تجربه‌ای لذت‌بخش و ماندگار از مشاهده و خرید محصولات علاقبند برای شما به یادگار بگذاریم. این تجربه‌ی مشترک بین ما و مشتریانمان همان گوهر اصلی و سنگ بنای موفقیتی است که تا به امروز ادامه داشته و اصلی‌ترین انگیزه‌ی علاقبند برای برداشتن قدم‌های بلندتر و تازه‌تر و هرچه پربارتر کردن این سفر جادویی است.

 

گالری علاقبند کار خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده است. جواهرات و زیورآلات علاقبند عصاره‌ی زیبایی و شکوه است و با تکیه بر تجربه‌ای طولانی در صنعت جواهرسازی و اشتیاق وافر در خلق زیبایی تولید می‌شود. محصولات علاقبند نتیجه‌ی فرایندی حرفه‌ای در ساخت با دست و دقت و وسواس در طراحی و پرداخت جزئیات است.

سنت و فرهنگ دیرپای ایرانی در تولید زیورآلات اصلی‌ترین سرچشمه‌ی الهام‌بخش علاقبند است. در گالری ما این میراث غنی با رویکردهای مدرن و سلیقه‌ی مورد پسند امروز در هم می‌آمیزد، الماس‌های تراش‌خورده و سنگ‌های گرانبها را کنار هم می‌نشاند و فلزات گوناگون را می‌آراید.

با وجود بهره‌گیری از میراث گذشته، زیورآلات علاقبند چیزی برای امروز و آینده‌اند و چنان طراحی می‌شود و شکل می‌گیرد که تا سال‌ها همچنان ظاهری چشمگیر، مدرن و پیشگام دارد. هر قدم از سفر علاقبند، از گذشته تا آینده، پیوندی تنگاتنگ با خلاقیت و ساخت هنرمندانه دارد. آنچه به دست می‌کنید یا از گردن می‌آویزید طنین همین پیوند همیشگی است.

در کنار این‌ها، ساختن رابطه‌ای پویا و مطمئن با مشتریان و بازدیدکنندگان از گالری‌ها بزرگترین دستاورد علاقبند است. هدف نهایی ما فراهم آوردن جوی زنده و پویا در گالری‌ها و ارائه‌ی خدماتی منحصربه‌فرد است تا تجربه‌ای لذت‌بخش و ماندگار از مشاهده و خرید محصولات علاقبند برای شما به یادگار بگذاریم. این تجربه‌ی مشترک بین ما و مشتریانمان همان گوهر اصلی و سنگ بنای موفقیتی است که تا به امروز ادامه داشته و اصلی‌ترین انگیزه‌ی علاقبند برای برداشتن قدم‌های بلندتر و تازه‌تر و هرچه پربارتر کردن این سفر جادویی است.

گالری علاقبند کار خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده است. جواهرات و زیورآلات علاقبند عصاره‌ی زیبایی و شکوه است و با تکیه بر تجربه‌ای طولانی در صنعت جواهرسازی و اشتیاق وافر در خلق زیبایی تولید می‌شود. محصولات علاقبند نتیجه‌ی فرایندی حرفه‌ای در ساخت با دست و دقت و وسواس در طراحی و پرداخت جزئیات است.

سنت و فرهنگ دیرپای ایرانی در تولید زیورآلات اصلی‌ترین سرچشمه‌ی الهام‌بخش علاقبند است. در گالری ما این میراث غنی با رویکردهای مدرن و سلیقه‌ی مورد پسند امروز در هم می‌آمیزد، الماس‌های تراش‌خورده و سنگ‌های گرانبها را کنار هم می‌نشاند و فلزات گوناگون را می‌آراید.

با وجود بهره‌گیری از میراث گذشته، زیورآلات علاقبند چیزی برای امروز و آینده‌اند و چنان طراحی می‌شود و شکل می‌گیرد که تا سال‌ها همچنان ظاهری چشمگیر، مدرن و پیشگام دارد. هر قدم از سفر علاقبند، از گذشته تا آینده، پیوندی تنگاتنگ با خلاقیت و ساخت هنرمندانه دارد. آنچه به دست می‌کنید یا از گردن می‌آویزید طنین همین پیوند همیشگی است.

در کنار این‌ها، ساختن رابطه‌ای پویا و مطمئن با مشتریان و بازدیدکنندگان از گالری‌ها بزرگترین دستاورد علاقبند است. هدف نهایی ما فراهم آوردن جوی زنده و پویا در گالری‌ها و ارائه‌ی خدماتی منحصربه‌فرد است تا تجربه‌ای لذت‌بخش و ماندگار از مشاهده و خرید محصولات علاقبند برای شما به یادگار بگذاریم. این تجربه‌ی مشترک بین ما و مشتریانمان همان گوهر اصلی و سنگ بنای موفقیتی است که تا به امروز ادامه داشته و اصلی‌ترین انگیزه‌ی علاقبند برای برداشتن قدم‌های بلندتر و تازه‌تر و هرچه پربارتر کردن این سفر جادویی است.