Tag Archive: آثار هنری

۸ اسفند ۱۳۹۶

آرتیفای، آشتی زندگی روزمره با هنر

زمان ما را به‌سویی می‌کشاند که روزبه‌روز شهرهای‌مان خاکستری و کوچه‌های‌مان نفس‌گیرتر می‌شوند. رنگ و لعاب زندگی تغییر می‌کند و سرعتش ما را به روزمرگی سوق می‌دهد، حال آنکه ما هنوز همان انسان‌های محتاج عشق...