مجموعه‌ی جدید جواهرات رلف مَسری

منتشر شده در ۲۵ دی ۱۳۹۶

مجموعه‌ی جدید جواهرات این جواهرساز جوان لبنانی هم ساده و پیراسته است و هم چشمگیر، رلف مسری هنوز ۳۰ ساله هم نشده، اما در دنیای طراحی جواهر به سرعت نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته است.

این مجموعه‌ی جدید جواهرات، جواهرساز ساکن بیروت، طراحی و جواهرسازی را در کالج سنت مارتین لندن آموخته است. آخرین مجموعه‌ی او به خاطر طراحی ساده، اَشکال گرافیکی و استفاده‌ی سنجیده از رنگ‌ها، فوراً قابل تشخیص است. جرقه‌ی اولیه‌ی طرح این مجموعه با دیدن ساختمان‌های اسکار نیمیر که برای نمایشگاه بین‌المللی در سال ۱۹۶۳ در شمال لبنان ساخته شده بود، در ذهن رلف زده شد. رلف می‌گوید: «این ساختمان‌های بتنی مدرن نیمه‌تمام به اسکلت‌های زیبا می‌مانند. من عاشق معماری‌ام. معماری و تاریخ همیشه نقطه‌ی آغاز طراحی‌های من هستند.»

در یکی از گوشواره‌های او، یاقوت کبود بیضی‌شکل به طور یکدست و بدون درز کنار الماس قرار داده شده است. انگشتر دیگری پوشیده از الماس است، به جز لبه‌های بالایی و پایینی که با برقی از یاقوت‌های کبود می‌درخشد. رلف می‌گوید: «تمام تفاوت از همین جزئیات ایجاد می‌شود.»

شکوهمندترین خانواده‌ی سلطنتی در خاور میانه، ملکه رانیای اردن، صاحب جواهرآلات رلف است. هنگامی که ملکه امسال در جشن استقلال اردن گوشواره‌های زمردی اسلیمی او را به گوش آویخت، تأثیری آنی بر جای گذاشت. رلف می‌گوید: «بعد از آنکه ملکه با آن گوشواره‌ها دیده شد، کسب و کار ما ناگهان منفجر شد.» با این مجموعه‌ی جدید تنها کمی زمان می‌برد تا کسب و کار او از آمریکا هم سر در بیاورد.

۲۵ دی ۱۳۹۶

تیم نودید

Comments are closed here.