Tag Archive: غذایی

۱۵ شهریور ۱۳۹۶

هندسه‌ی غذایی

رنت و سندر، دو هنرمند آلمانی، تعدادی مادۀ غذایی خام را در قالب مکعب‌هایی کوچک با ابعاد ۲/۵ در ۲/۵ سانتی متر برش داده و آن‌ها را با نظم هندسی متقارنی در کنار هم چیده...