Tag Archive: فریم

۲۶ مرداد ۱۳۹۶

فروردگاه نگاری

وقتی هواپیمایی را می‌بینید که از روی باند بلند می‌شود به چه فکر می‌کنید؟ اینکه این پرنده‌ی آهنین عظیم‌الجثه چطور پرواز می‌کند و ساعت‌ها در آسمان پیش می‌رود؟ یا اینکه دلتان سفر می‌خواهد و کاش...