Tag Archive: پشن فلاور

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

جواهراتی از جنس گیاه که روی بدن شما رشد می‌کنند

بدن شما می‌تواند گلدان این جواهرات باشد تا دهه‌های پیش، استفاده از پوست حیوانات یا برخی استخوان‌ها و دندان‌های موجودات زنده که شکار می‌شدند، صرفا برای زینت‌بخشیدن به خانه یا بدن انسان‌های متمول سراسر جهان بود. فیلی...